Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

21.

Skala ryzyka GRACE ułatwia podejmowanie decyzji o postępowaniu terapeutycznym u chorych:

  • A. z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI)
  • B. z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)
  • C. z zatorowością płucną
  • D. ze wstrząsem kardiogennym
  • E. z obrzękiem płuc
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań