Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

193.

Ochrona zdrowia pracujących uregulowana została ustawą z 1997 roku o służbie medycyny pracy. Zgodnie z tą ustawą zadania w powyższym zakresie wykonują:

  • A. podmioty wykonujące działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
  • B. pielęgniarki wykonujące indywidualną praktykę pielęgniarską
  • C. wojewódzkie ośrodki medycyny pracy.
  • D. jednostki organizacyjne uczelni medycznych prowadzące działalność w dziedzinie medycyny pracy
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań