Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

198.

Przy obliczaniu współczynnika zapadalności na daną chorobę w liczniku używa się:

  • A. liczby osób chorujących na tę chorobę.
  • B. liczby znanych przypadków zachorowań na tę chorobę.
  • C. liczby nowych przypadków zachorowań na tę chorobę w danym okresie.
  • D. liczby przypadków asymptomatycznych.
  • E. liczby zgonów na tę chorobę w danym okresie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań