Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

29.

Wskaż cechę charakterystyczną dla przewlekłej białaczki limfocytowej:

  • A. podwyższona limfocytoza we krwi obwodowej
  • B. obecność limfoblastów we krwi obwodowej
  • C. zmiany osteolityczne w kościach
  • D. niedokrwistość megaloblastyczna
  • E. nadpłytkowość
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań