Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

23.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące chłoniaka rozlanego z dużych komórek B:

  • A. jest nowotworem potencjalnie wyleczalnym
  • B. leczeniem z wyboru jest monoterapia pojedynczym cytostatykiem, niezależnie od stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu.
  • C. przebieg choroby jest zawsze powolny
  • D. w pierwszej linii leczenia preferowana jest allotransplantacja komórek krwiotwórczych
  • E. należy do najrzadziej występujących chłoniaków
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań