Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

160.

Quicktrach służy do:

  • A. odbarczenia odmy prężnej.
  • B. diagnostycznego nakłucia worka osierdziowego.
  • C. wykonania konikopunkcji.
  • D. wykonania tracheostomii.
  • E. żadnego z powyższych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań