Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

28.

W leczeniu chorych na drobnokomórkowego raka płuca najmniejsze zastosowanie ma:

  • A. chemioterapia
  • B. radioterapia
  • C. radiochemioterapia
  • D. leczenie chirurgiczne
  • E. prawdziwe są odpowiedzi B i D.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań