Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

50.

Dziecku o masie ciała 12 kg można podać jednorazowo z powodu gorączki 40°C: 

1) 3 ml syropu o stężeniu 200 mg/5 ml ibuprofenu;

2) 6 ml syropu o stężeniu 100 mg/5 ml ibuprofenu; 

3) 1,8 ml syropu o stężeniu 100 mg/1 ml paracetamolu; 

4) 5 ml syropu o stężeniu 120 mg/5 ml paracetamolu; 

5) 7,5 ml syropu o stężeniu 120 mg/5 ml paracetamolu;

6) 240 mg ibuprofenu w czopku. Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione.
  • B. 1,2,3,4,5.
  • C. 1,2,3,4,6.
  • D. 1,2,3,4.
  • E. 1,2,5,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań