Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(200)

64.

W zapobieganiu/leczeniu krwawień w chorobie von Willebranda stosuje się:

  • A. desmopresynę
  • B. witaminę K.
  • C. przetaczanie czynnika IX.
  • D. przetaczanie osocza mrożonego
  • E. koncentrat krwinek płytkowych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań