Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

19.


Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia w EKG można rozpoznać na podstawie:

  • A. wydłużonego odstępu PQ.
  • B. braku załamka P.
  • C. braku załamka Q.
  • D. braku zespołu QRS po każdym załamku P.
  • E. poszerzonego zespołu QRS.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań