Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(200)

38.

U chorego z dusznością stwierdzono w izbie przyjęć wysokie stężenie NT-proBNP. Która z wymienionych niżej przyczyn duszności jest w świetle tego wyniku najmniej prawdopodobna?

  • A. niewydolność lewokomorowa serca.
  • B. zator płucny umiarkowanego ryzyka zgonu.
  • C. wysokie ciśnienie tętnicze krwi.
  • D. astma.
  • E. migotanie przedsionków.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań