Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

99.

U kobiet stosujących dwufazową antykoncepcję hormonalną typowe krwawienia miesiączkowe są:

  • A. krótkie i skąpe.
  • B. nie występują
  • C. nieregularne i trwają długo
  • D. obfite i trwają długo
  • E. występują co 21 dni i są skąpe
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań