Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

101.

Prawidłowy kardiotokograficzny test niestresowy w ciąży charakteryzuje się między innymi:

1) podstawową czynnością serca płodu - 100/min;

2) podstawową czynnością serca płodu - 150/min;

3) skaczącą zmiennością czynności serca płodu;

4) brakiem akceleracji;

5) brakiem deceleracji.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3
  • B. 2,4.
  • C. 2,5.
  • D. 2,3.
  • E. 3,5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań