Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

152.

Przykładem leku o działaniu serotoninergicznym i noradrenergicznym (SNRI) jest:

  • A. fluoksetyna
  • B. reboksetyna
  • C. kwetiapina
  • D. trazodon
  • E. wenlaflaksyna
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań