Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

76.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące raka brodawki Vatera:

  • A. dominującym objawem klinicznym raka brodawki Vatera jest bezbólowa żółtaczka mechaniczna.
  • B. rak brodawki Vatera może powodować tzw. objaw Courvoisiera.
  • C. odsetek zabiegów resekcyjnych w przypadku raka brodawki Vatera jest istotnie niższy niż w raku głowy trzustki.
  • D. wyniki odległe leczenia raka brodawki Vatera są istotnie lepsze niż raka trzustki.
  • E. częstość jego występowania jest podobna u obu płci.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań