Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

95.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące guzów stromalnych - GIST (Gastrointestinal Stromal Tumors):

  • A. dużą rolę w ich etiopatogenezie odgrywają zaburzenia genetyczne.
  • B. w przewodzie pokarmowym najczęściej lokalizują się w żołądku.
  • C. leczeniem pierwszego rzutu jest ich chirurgiczne wycięcie.
  • D. są pochodzenia nabłonkowego.
  • E. leczeniem uzupełniającym jest chemioterapia z użyciem imatynibu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań