Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

165.

Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobie ubezpieczonej posiadającej wymagany okres ubezpieczenia, której lekarz orzecznik wydał orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego przysługuje:

  • A. renta wypadkowa.
  • B. renta szkoleniowa.
  • C. zasiłek pielęgnacyjny
  • D. zasiłek chorobowy.
  • E. renta z tytułu niezdolności do pracy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań