Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

173.

W prawie polskim tajemnica lekarska obejmuje:

  • A. wszystkie informacje, które lekarz posiada na temat pacjenta i jego rodziny
  • B. wszystkie informacje związane z pacjentem, które lekarz uzyskał w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
  • C. wyłącznie informacje dotyczące zdrowia i leczenia pacjenta, które lekarz uzyskał w związku z wykonywaniem zawodu medycznego
  • D. wyłącznie informacje związane z pacjentem, które lekarz uzyskał od samego pacjenta lub na podstawie przeprowadzonych badań.
  • E. wyłącznie informacje zawarte w dokumentacji medycznej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań