Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

136.

Aterogenną dyslipidemię charakteryzuje:

  • A. zwiększone stężenie trójglicerydów
  • B. małe stężenie HDL-cholesterolu
  • C. znacznie zwiększone stężenie LDL-cholesterolu
  • D. prawidłowe są odpowiedzi A, B
  • E. prawidłowe są odpowiedzi A, B, C
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań