Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

185.

Stwierdzenie niestabilności podczas badania miednicy jest wskazaniem do:

  • A. zastosowania tlenoterapii czynnej
  • B. masywnego przetoczenia płynów infuzyjnych.
  • C. założenia pasa stabilizującego miednicę.
  • D. wdrożenia procedury terapeutycznej hipotermii
  • E. zrolowania poszkodowanego na bok celem oceny obrażeń na plecach.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań