Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

72.

Wskaż właściwe elementy postępowania w przypadku chorego z zażółconą skórą, który zgłosił się do poradni chirurgicznej:

1) badania laboratoryjne: bilirubiny, fosfatazy alkalicznej, ALAT, ASPAT, GGTP;

2) USG jamy brzusznej;

3) skierowanie do szpitala w celu wykonania endoskopowej wstecznej cholangiopankreatografii;

4) skierowanie do pracowni badań obrazowych w celu wykonania cholangio-NMR. Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2
  • B. 1,3
  • C. 1,4
  • D. 2,3
  • E. 1,2,3
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań