Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

117.

Które z naczyń wykorzystuje się w ultrasonograficznej nieinwazyjnej diagnostyce stopnia niedokrwistości u płodu?

  • A. Tętnicę maciczną
  • B. Przewód żylny
  • C. Tętnicę pępowinową
  • D. Tętnice środkową mózgu
  • E. Żyłę pępowinową
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań