Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

158.

Do kryteriów rozpoznawania zespołu uzależnienia od alkoholu wg WHO nie należy:

  • A. Głód alkoholu
  • B. Utrata kontroli nad piciem
  • C. Wzrost tolerancji na alkohol
  • D. Narastające zaniedbywanie przyjemności i zainteresowań
  • E. Wcześniejsze zachowanie antyspołeczne
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań