Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

161.

W analizie użyteczności kosztów (porównanie dwóch interwencji, które mają różne efekty zdrowotne) najczęściej używaną miarą do porównania efektu zdrowotnego jest:

  • A. Śmiertelność
  • B. QALY
  • C. VOLY
  • D. DALY
  • E. HYE
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań