Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

90.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące róży (erysipelas):

  • A. jest powierzchownym zakażeniem skóry i tkanki łącznej wywołanym przez paciorkowce.
  • B. charakteryzuje się brakiem wyraźnego uszkodzenia ciągłości skóry - wrotami zakażenia może być nawet niewielkie zadrapanie.
  • C. powikłaniem róży może być zajęcie głębiej położonych tkanek (ropowica, martwica skóry i tkanki podskórnej) i posocznica.
  • D. nawrotowa róża kończyn dolnych może prowadzić do stwardnienia skóry i utrwalonego obrzęku kończyny.
  • E. zakażeniu nie towarzyszą objawy ogólne.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań