Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

111.

32-letni pacjent wykonał przesiewowe badanie nasienia w trakcie diagnostyki niepłodności partnerskiej. Na badanie udał się po 3 dniach abstynencji seksualnej. W otrzymanym wyniku stwierdzono: liczba plemników 18 mln/ml; ruchliwość postępowa szybka i wolna łącznie 33%; morfologia plemników - 5% prawidłowych form. Jakie rozpoznanie powinno znaleźć się na wyniku tego pacjenta?

  • A. normospermia.
  • B. asthenozoospermia.
  • C. kryptozoospermia.
  • D. oligoteratozoospermia.
  • E. astenoteratozoospermia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań