Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

155.

Udokumentowanymi czynnikami ryzyka wystąpienia tzw. szpitalnego zapalenia płuc są wszystkie poniżej wymienione okoliczności, z wyjątkiem:

  • A. przebycia przez osobę hospitalizowaną wcześniejszej, wielokrotnej antybiotykoterapii lekami o szerokim zakresie terapeutycznym.
  • B. wystąpienia u osoby hospitalizowanej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  • C. wystąpienia u osoby hospitalizowanej zaburzeń połykania.
  • D. rozpoznania u osoby hospitalizowanej wielonarządowego urazu stanowiącego przyczynę hospitalizacji.
  • E. przebycia przez osobę hospitalizowaną wirusowego zapalenia górnych dróg oddechowych w okresie 4 tygodni poprzedzających hospitalizację.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań