Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

156.

W populacji liczącej 1 000 000 mieszkańców 1000 osób choruje na raka trzustki i w jednym roku kalendarzowym odnotowano 200 zgonów z powodu tej choroby. Syntetyczną miarą opisującą przedstawioną sytuację epidemiologiczną jest:

  • A. współczynnik zapadalności wynoszący 100/100 000.
  • B. współczynnik chorobowości wynoszący 80/100 000.
  • C. współczynnik śmiertelności wynoszący 20/100 000.
  • D. współczynnik śmiertelności wynoszący 200/1000.
  • E. współczynnik umieralności wynoszący 200/1000.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań