Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

26.

Wskaż możliwą przyczynę utrzymywania się niskiego ciężaru właściwego moczu podczas prawidłowo przeprowadzanego testu odwodnieniowego:

  • A. moczówka prosta centralna
  • B. moczówka prosta nerkowa
  • C. polidypsja psychogenna
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A i C
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań