Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

177.

Zgodnie z Kodeksem etyki lekarskiej najwyższym nakazem etycznym lekarza jest:

  • A. dobro chorego
  • B. autonomia pacjenta.
  • C. dbanie o godność zawodu lekarskiego.
  • D. przestrzeganie praw człowieka.
  • E. przestrzeganie zasad obowiązujących w danym podmiocie leczniczym.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań