Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

174.

Przeprowadzenie eksperymentu medycznego wymaga: 

1) zgody osoby badanej mającej w nim uczestniczyć; 

2) zgody dyrektora oddziału okręgowego NFZ; 

3) uprzedniego poinformowania osoby badanej o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium; 

4) wyrażenia pozytywnej opinii o projekcie przez niezależną komisję bioetyczną; 

5) wyrażenia opinii na temat eksperymentu przez okręgową izbę lekarską. 

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3,5.
  • B. 1,2,3.
  • C. 1,2,4.
  • D. 1,3,4.
  • E. 2,3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań