Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

108.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące raka sromu:

  • A. najczęściej występuje przed 40. rokiem życia.
  • B. stanowi 3-8% wszystkich nowotworów złośliwych żeńskich narządów płciowych.
  • C. ponad 90% raków sromu stanowią raki gruczołowe.
  • D. leczeniem z wyboru jest leczenie systemowe.
  • E. wskaźnik pięcioletnich przeżyć dla kobiet w stopniu FIGO I wynosi 31%.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań