Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

168.

Wypadek, w wyniku którego u pracownika nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak utrata zdolności rozrodczej lub choroba psychiczna to:

  • A. Lekki wypadek przy pracy
  • B. Umiarkowany wypadek przy pracy
  • C. Ciężki wypadek przy pracy
  • D. izolowany wypadek przy pracy.
  • E. zbiorowy wypadek przy pracy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań