Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

73.

Zabieg przecięcia mięśniówki przełyku wraz z mięśniem zwieracza dolnego przełyku wykonuje się u chorych z:

  • A. uchyłkiem Zenkera.
  • B. nadmiernym skurczem zwieracza górnego przełyku.
  • C. achalazją.
  • D. rozlanym kurczem przełyku.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi C,D.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań