Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

162.

Od orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności przysługuje odwołanie do:

  • A. komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • B. komisji lekarskiej Narodowego Funduszu Zdrowia.
  • C. komisji lekarskiej okręgowej izby lekarskiej.
  • D. wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
  • E. Krajowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań