Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

133.

Skala MMSE (mini mental state examination) pozwala na ocenę:

  • A. orientacji, pamięci, liczenia koncentracji, uwagi, funkcji językowych.
  • B. orientacji, złożonych czynności dnia codziennego, koncentracji.
  • C. orientacji, złożonych czynności dnia codziennego, liczenia.
  • D. pamięci, oceny stanu emocjonalnego, funkcji językowych.
  • E. pamięci, koncentracji , oceny stanu emocjonalnego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań