Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

2.

W której z wymienionych sytuacji klinicznych stosuje się β-blokery?

  • A. ostra lewokomorowa niewydolność serca.
  • B. niewydolność serca z towarzyszącą bradykardią.
  • C. wstrząs kardiogenny.
  • D. przewlekła dysfunkcja skurczowa lewej komory.
  • E. niewydolność serca ze zwiększoną pojemnością minutową serca.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań