Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

11.

Do powikłań cukrzycy należą m.in.:

1) stopa Charcota;

2) wrzód neuropatyczny;

3) palce szponiaste;

4) zgorzel palców stopy;

5) gastropareza żołądkowo-jelitowa.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4,5.
  • B. 2,3,4.
  • C. 2,3,4,5.
  • D. 3,4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań