Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

10.

Wskaż niewłaściwe przyporządkowanie markera nowotworowego do narządu z potencjalnym nowotworem:

1) AFP - wątroba;

2) CA-125 - jajnik;

3) CA-19.9 - trzustka;

4) CEA - jądro;

5) PSA - tarczyca.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4,5.
  • B. 4,5.
  • C. 3,4,5.
  • D. 2,3,5.
  • E. tylko 5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań