Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

14.

W leczeniu wstrząsu anafilaktycznego lekiem z wyboru jest/są:

  • A. adrenalina.
  • B. hydrokortyzon.
  • C. leki przeciwhistaminowe.
  • D. noradrenalina.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi B i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań