Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

15.

Tzw. fotelowo-kanapowy tryb życia pacjenta z niewydolnością krążenia, w którym ogranicza on swoją aktywność fizyczną do maksymalnego spoczynku odpowiada:

  • A. NYHA I.
  • B. NYHA II.
  • C. NYHA III.
  • D. NYHA IV.
  • E. NYHA V.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań