Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

41.

Do ważnych parametrów w trakcie oceny spirometrii należą wszystkie poniższe, z wyjątkiem:

  • A. nasilonej pojemności życiowej (FVC).
  • B. przepływu szczytowego (PEF).
  • C. całkowitej pojemności płuc (TLC).
  • D. objętości zalegającej (RV).
  • E. przepływu minimalnego (MIF).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań