Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

42.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące hipertrofii odźwiernika (pylorostenozy):

  • A. choroba rozpoznawana jest najczęściej między pierwszym a drugim rokiem życia.
  • B. do typowego objawu zalicza się nasiloną żółtaczkę.
  • C. chlustające wymioty podbarwione są żółcią.
  • D. ze względu na przewlekłe niedożywienie charakterystycznym objawem są „stolce głodowe”.
  • E. leczeniem z wyboru jest pyloromiotomia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań