Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

43.

Glikogenozy należą do rzadkich chorób metabolicznych, w których dochodzi do magazynowania glikogenu w różnych narządach. Glikogenoza związana z defektem enzymatycznym lizosomalnej-alfa-glukozydazy, występująca w dwóch postaciach - dziecięcej oraz młodzieńczej - to:


  • A. Pompe (typ II).
  • B. Hers (typ VI).
  • C. Tarui (typ VII).
  • D. Cori (typ III).
  • E. McArdle (typ V).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań