Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

44.

Najczęstszym pozaczaszkowym guzem występującym u dzieci przed 5. rokiem życia jest:


  • A. nerwiak zarodkowy współczulny.
  • B. rdzeniak zarodkowy.
  • C. mięsak prążkowanokomórkowy.
  • D. kostniakomięsak.
  • E. mięsak Ewinga.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań