Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

59.

Wg polskich rekomendacji:

1) u dzieci w wieku 3 tygodni z zapaleniem płuc postępowaniem pierwszej linii jest baczne wyczekiwanie, bez antybiotykoterapii;

2) u dzieci w wieku 4. m.ż. - 5. r.ż. z pozaszpitalnym zapaleniem płuc z łagodnym przebiegiem można nie stosować antybiotyków, gdyż większość zakażeń ma charakter wirusowy;

3) u dzieci powyżej 5. r.ż. za większość zapaleń płuc odpowiada Listeria monocytogenes;

4) badanie radiologiczne nie pozwala rozróżnić wirusowej od bakteryjnej etiologii zapalenia płuc;

5) u dzieci powyżej 5. r.ż., u których stwierdzono reakcję nadwrażliwości typu I na penicyliny, w leczeniu zapalenia płuc należy zastosować w pierwszym rzucie makrolid.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 2,4,5.
  • B. 1,3,4.
  • C. 1,2,4.
  • D. 1,2,3.
  • E. 3,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań