Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

61.

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci:

1) wymaga natychmiastowego włączenia empirycznej antybiotykoterapii przed ustaleniem etiologii;

2) większość przypadków ma etiologię wirusową;

3) objawami mogą być: wymioty z bólem głowy, sztywność karku, światłowstręt, gorączka;

4) badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego może wykazać zwiększoną ilość komórek zapalnych oraz białka, niezależnie od etiologii;

5) zawsze prowadzi do nieodwracalnych zmian w mózgu.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,5.
  • B. 2,3,4.
  • C. 2,3,5.
  • D. 1,4,5.
  • E. 1,2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań