Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

191.

Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące złamania kości udowej:

  • A. w złamaniu zaklinowanym częściej dochodzi do martwicy głowy kości udowej.
  • B. złamanie podgłowowe, przywiedzeniowe rokuje najgorzej samoistny zrost.
  • C. złamanie odwiedzeniowe nigdy nie jest złamaniem zaklinowanym.
  • D. w złamaniu przywiedzeniowym nie ma skrócenia kończyny.
  • E. u młodych, mobilnych pacjentów preferuje się endoprotezoplastykę połowiczą.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań