Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

112. U chorego około 24 h po urazie czaszkowo-mózgowym doszło do nasilenia dolegliwości bólowych głowy, pojawienia się nudności i apatii. Które z niżej wymienionych jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem?

  • A. narastanie ciśnienia wewnątrzczaszkowego
  • B. przełom nadciśnieniowy
  • C. krwawienie domózgowe
  • D. krwiak nadtwardówkowy
  • E. krwiak podtwardówkowy
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań