Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

111. Stwierdzenie którego z poniższych faktów, dyskwalifikuje bezwzględnie zmarłego jako dawcę narządów?

  • A. sprzeciw wyrażony przez zmarłego za życia
  • B. sprzeciw rodziny zmarłego
  • C. dodatni wynik przeciwciał anty HCV
  • D. alkoholizm
  • E. leczenie na OIOM przez 14 dni zakończone zgonem
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań